Algemene Voorwaarden / Gebruikersvoorwaarden

Stichting Open Filmteam (ook bekend als Open Filmteam) wil filmmaken voor iedereen ontsluiten. Om dat te doen kunnen deelnemers zich aanmelden voor zowel het filmteam als aanmelden voor (digitale en niet-digitale) cursussen en leergangen.

Op deze en andere activtieiten en diensten aangeboden door Stichting Open Filmteam zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. In deze algemene voorwaarden staan de termen ‘dienst’, ‘de dienst’ of ‘Open Filmteams dienst’ allemaal voor de verschillende activiteiten en diensten die Stichting Open Filmteam aanbiedt. ‘Stichting Open Filmteam’, ‘het Open Filmteam’ en ‘Open Filmteam’ zijn allebei termen die voor ‘Stichting Open Filmteam’ gebruikt worden in deze algemene voorwaarden. De termen ‘Algemene Voorwaarden’ en ‘Gebruikersvoorwaarden’ refereren beide naar deze voorwaarden.

 

 1. Je account en aankopen
  1. Je betaalt bij elke aankoop de op dat moment gestelde prijs voor toegang tot het product of dienst. Voor digitale content, cursussen of andere digitale artikelen duurt je toegang todat de website van Open Filmteam stopt, het betreffende product of dienst uit Open Filmteams aanbod wordt gehaald of je account gesloten wordt.
  2. Om digitale diensten zoals cursussen te gebruiken heb je een internetverbinding nodig. Ook heb je een apparaat dat de webtechnologie die gebruikt wordt ondersteund nodig. Voordat je toegang tot een dienst krijgt moet jij je betaling hebben afgerond door middel van een van de betaalmethoden. Betalingen zijn pas afgerond wanneer ze gaccepteerd zijn door de gekozen betaalmethode. Zodra deze geaccepteerd is mag je de betaling niet herroepen.
  3. Prijzen kunnen variëren (bijvoorbeeld over tijd, tussen verschillende aanbiedingen en tussen diensten die het Open Filmteam aanbiedt). Voor elke dienst die Open Filmteam aanbiedt kunnen extra voorwaarden gelden.
  4. Je hebt geen recht of terugbetaling of annulering als je een dienst bij het Open Filmteam dubbel afneemt. Dit is ook het geval als je dezelfde dienst meerdere keren afneemt op dezelfde account.
  5. Diensten van het Open Filmteam kunnen gebruik maken van technologie van derden om te functioneren. Door een aankoop te doen stem je ermee in dat je geen recht hebt op terugbetaling als je geen toegang tot (onderdelen van) de diensten van Open Filmteam hebt doordat je weigert de voorwaarden van deze derde partijen te accepteren.
 2. Promotie aanbiedingen
  1. Open Filmteam of een van haar promotie partners kan je een speciale promotie aanbieden. Het Open Filmteam heeft het recht om voorwaarden voor elke promotie vast te stellen en kan een promotie op elk moment stopzetten, annuleren of herroepen. Het Open Filmteam kan je toegang tot tot diensten of producten ontzeggen als je niet voldoet aan de voorwaarden van een promotie.
 3. Je account sluiten
  1. Je kunt je account op elk moment sluiten. Door dit te doen verlies je onmiddelijk en onomkeerbaar de toegang tot alle Open Filmteam producten en diensten die je hebt gekocht. Betalingen voor diensten, producten of anders waar je door je account toegang toe had worden niet terugbetaald. Dit geld ook voor diensten, producten of anders wanneer je deze nog niet hebt gebruikt, hebt bekeken of waarbij je nog niet aanwezig bent geweest.  Na het sluiten van je account kan deze niet hersteld worden. Dit betekend dat je alleen toegang kunt krijgen tot de producten, diensten of anders waartoe je toegang had door je account door een nieuwe account te maken en deze opniew aan te schaffen. Je kunt je account sluiten via je account instellingen wanneer je ingelogd bent.
 4. Aankopen bij Open Filmteam
  1. Je moet 18 jaar of ouder zijn om een aankoop te doen bij Open Filmteam. Als je onder de 18 bent heb je toestemming nodig van een ouder of verzorger.
  2. Producten, diensten of anders aangeboden door het Open Filmteam zijn voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Je mag deze niet verspreiden. Ook mag jij je toegang tot je account, log in gegevens of andere informatie rondom je account niet delen. Voor de tijd dat jij je account hebt geven we je een gelimiteerde, niet exclusieve en niet overdraagbaar recht om de producten, diensten en andere dingen die je bij het Open Filmteam kocht te gebruiken of consumeren. Er worden geen rechten, eigendommen, aandelen of bezit aan je overgedragen. Je stemt ermee in om de content niet publiekelijk te vertonen.
  3. Aangeboden en beschikbare producten, diensten en andere kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Er is een limiet aan het aantal apparaten waarmee je in mag loggen en een limiet aan het aantal landen, plaatsen en ip-adressen waarvanaf je in mag loggen. Je mag niet inloggen vanaf meer dan 6 apparaten. Je mag niet inloggen vanfa meer dan 6 verschillende locaties of ip-adressen. Het Open Filmteam kan je account monitoren om te controleren of je binnen deze limieten blijft en om op deze voorwaarde te handhaven. Als het Open Filmteam vaststelt dat je deze limieten overschrijdt of meer inlogt, vanaf meer apparaten inlogt, vanaf meer locaties inlogt of vanaf meer ip-adressen inlogt dan waarschijnlijk is voor een individuële gebruiker, mag Open Filmteam je account en toegang daartoe stopzetten.
  4. De Open Filmteam website en producten, diensten of andere dingen die je aankoopt bij het Open Filmteam kunnen tijdelijk niet beschikbaar zijn. Redenen hiervoor kunnen zijn (maar zijn niet gelimiteerd tot) onderhoud, veranderingen of updates van de website.
  5. Je stemt ermee in niet waartoe je toegang krijgt via het Open Filmteam te archiveren, dupliceren, kopiëren, distributeren, veranderen, verkopen, publiceren, licenceren of vertonen. Dit geld zowel voor materiaal waartoe je toegang gekocht hebt als openbaar toegankelijk materiaal. Je stemt ermee in beschermingen op content niet te omzeilen, verwijderen, veranderen, deeactiveren, verhinderen, limiteren of anders te beïnvloeden. Je stemt er ook mee in geen geautomatiseerde middelen zoals robots, spiders, scrapers of crawlers op onze website, service software of andere producten, diensten en processen te gebruiken. Je stemt er ook mee in geen materiaal of content te uploaden, e-mailen, plaatsen of op een andere manier aan ons te sturen gericht op het hinderen, stoppen of limitieren van de functionaliteit van onze producten, diensten en website. Hieronder vallen virussen of andere computer code, bestanden of programmas. We kunnen je gebruik van of toegang tot onze producten en diensten limiteren op stopzetten als je deze voorwaarden overtreed op een illigale en frauduleuze manier.
  6. De kwaliteit van producten, diensten of andere dingen kan variëren per moment en per apparaat. Dit geld ook voor dingen als laadtijd. Dit wordt beïnvloed door een groot aantal factoren zoals locatie, beschikbare bandbreedte en/of internetsnelheid en je internet provider. Je bent verantwoordelijk voor alle kosten voor internettoegang. Neem contact op met je provider voor meer informatie over deze kosten.
  7. De persoon die de account op de website van het Open Filmteam gemaakt heeft en/of betaald heeft voor toegang tot producten, diensten en/of andere is verantwoordelijk voor alle activiteit op zijn of haar account. Deze persoon moet alle apparaten met toegang tot deze account monitoren en mag login gegevens zoals zijn/haar wachtwoord niet delen met anderen. We kunnen je toegang stopzetten of limiteren als je deze voorwaarden overtreedt op een illigale of frauduleuze manier.
 5. Diversen
  1. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Nederlands recht. Deze voorwaarden vormen geen beperking van de dwingende rechtelijke consumentenbescherming die je mogelijk toekomt onder de toepasselijke wetgeving in jouw land.
  2. Het Open Filmteam accepteert geen ongevraagde materialen of ideeën en is niet verantwoordelijk voor enige gelijkenis tussen content en materialen of ideeën die aan het Open Filmteam zijn verstrekt.
  3. Als een of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, blijven de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen onverminderd van kracht.
  4. Stichting Open Filmteam kan deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. We stellen je minimaal 30 dagen voordat dergelijke wijzigingen op jou van toepassing zijn, op de hoogte.
  5. We sturen je informatie over je account (zoals betalingsautorisaties, facturen, wachtwoordwijzigingen, wijzigingen van je Betaalmiddel(en), bevestigingsberichten en kennisgevingen) uitsluitend in elektronische vorm, bijvoorbeeld via e-mail naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij je registratie.